Detail produktu

Měřič síly v tahu

OTÁHAL, A. VALÍČEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení slouží k měření síly v tahu především součástek pro povrchovou montáž (SMD). Podle zvoleného nástroje lze na zařízení provádět destruktivní nebo nedestruktivní testy u různý druhů SMD součástek (vývody integrovaných obvodů) a také u pájkových kuliček pouzder BGA. Výstupní hodnoty jsou načítány do PC, kde jsou následně zpracovány ve formě grafu (závislost síly na čase).

Klíčová slova

měření síly v tahu, SMD, vývody integrovaných odvodů

Datum vzniku

13.08.2013

Umístění

Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty