Detail publikace

Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost

BABINEC, F. KOTEK, L.

Originální název

Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost

Český název

Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Současné události v chemickém a potravinářském průmyslu, ale také události v ostatních oborech využívajících procesních zařízení naznačují, že nová procesní zařízení nevykazují vždy vyšší procesní bezpečnost, jak očekávají provozovatelé zařízení a jak by mohla očekávat i široká veřejnost v okolí takových provozů. Konkrétní příklady neočekávaných událostí s dopady na okolí jsou uváděny v odborném i denním tisku. Mezi nebezpečnými látkami sehrávajícími při neočekávaných událostech významnou roli jsou především látky jako LPG, amoniak a eventuálně i chlor. Frekvence výskytu událostí je dána počtem provozovaných jednotek, ale i dalšími faktory, jako je technické zabezpečení procesu, úroveň prevence, spolehlivost obsluhy atd.

Český abstrakt

Současné události v chemickém a potravinářském průmyslu, ale také události v ostatních oborech využívajících procesních zařízení naznačují, že nová procesní zařízení nevykazují vždy vyšší procesní bezpečnost, jak očekávají provozovatelé zařízení a jak by mohla očekávat i široká veřejnost v okolí takových provozů. Konkrétní příklady neočekávaných událostí s dopady na okolí jsou uváděny v odborném i denním tisku. Mezi nebezpečnými látkami sehrávajícími při neočekávaných událostech významnou roli jsou především látky jako LPG, amoniak a eventuálně i chlor. Frekvence výskytu událostí je dána počtem provozovaných jednotek, ale i dalšími faktory, jako je technické zabezpečení procesu, úroveň prevence, spolehlivost obsluhy atd.

Klíčová slova

bezpečnost, hazop

Rok RIV

2013

Vydáno

15.04.2013

Nakladatel

CEMC

Místo

Praha

ISBN

978-80-85990-22-5

Kniha

Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013

Strany od

4

Strany do

8

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT100858,
 author="František {Babinec} and Luboš {Kotek}",
 title="Potřebnost studií HAZOP versus odborná způsobilost",
 annote="Současné události v chemickém a potravinářském průmyslu, ale také události v ostatních oborech využívajících procesních zařízení naznačují, že nová procesní zařízení nevykazují vždy vyšší procesní bezpečnost, jak očekávají provozovatelé zařízení a jak by mohla očekávat i široká veřejnost v okolí takových provozů. Konkrétní příklady neočekávaných událostí s dopady na okolí jsou uváděny v odborném i denním tisku. Mezi nebezpečnými látkami sehrávajícími při neočekávaných událostech významnou roli jsou především látky jako LPG, amoniak a eventuálně i chlor. Frekvence výskytu událostí je dána počtem provozovaných jednotek, ale i dalšími faktory, jako je technické zabezpečení procesu, úroveň prevence, spolehlivost obsluhy atd.",
 address="CEMC",
 booktitle="Týden vědy, výzkumu a inovací pro praxi 2013",
 chapter="100858",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CEMC",
 year="2013",
 month="april",
 pages="4--8",
 publisher="CEMC",
 type="conference paper"
}