Detail publikace

Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky

SLÁVIK, V. KOLÁŘ, R. PODLIPNÁ, P.

Originální název

Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky

Český název

Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky

Anglický název

Laboratory Exercises for Teaching of Medical Diagnostic Technology

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek popisuje trojici nových úloh, zavedených do laboratorní výuky předmětů z oblasti lékařské diagnostické techniky. Účelem úloh je seznámení se základy konstrukce tří diagnostických přístrojů, a základním zpracováním naměřených dat. Jedná se o úlohy zaměřené na měření průtoku s využitím dilučních metod, neinvazivní monitorování krevního tlaku oscilometrickou metodou a na spirometrická měření. Úlohy jsou koncipovány tak, že obsahují hardwarovou část s patřičným senzorem; zpracování naměřených dat je pak prováděno on-line v prostředí LabView. Pro samotné měření je využito rozhraní LabPro a příslušné senzory firmy Vernier. K dispozici je vždy podrobný návod a také úplný či záměrně nekompletní program (tzv. „virtuální přístroj“), realizující potřebné zpracování dat, jenž představuje základní princip demonstrovaného systému. V případě měření krevního tlaku a spirometrie mají studenti možnost srovnání výukového vybavení s profesionálními přístroji.

Český abstrakt

Tento příspěvek popisuje trojici nových úloh, zavedených do laboratorní výuky předmětů z oblasti lékařské diagnostické techniky. Účelem úloh je seznámení se základy konstrukce tří diagnostických přístrojů, a základním zpracováním naměřených dat. Jedná se o úlohy zaměřené na měření průtoku s využitím dilučních metod, neinvazivní monitorování krevního tlaku oscilometrickou metodou a na spirometrická měření. Úlohy jsou koncipovány tak, že obsahují hardwarovou část s patřičným senzorem; zpracování naměřených dat je pak prováděno on-line v prostředí LabView. Pro samotné měření je využito rozhraní LabPro a příslušné senzory firmy Vernier. K dispozici je vždy podrobný návod a také úplný či záměrně nekompletní program (tzv. „virtuální přístroj“), realizující potřebné zpracování dat, jenž představuje základní princip demonstrovaného systému. V případě měření krevního tlaku a spirometrie mají studenti možnost srovnání výukového vybavení s profesionálními přístroji.

Anglický abstrakt

The paper describes three new lab exercises, created for teaching medical diagnostic technology courses. These exercises aim to offer students an insight into principles of construction and operation of diagnostic machines and basics of associated data processing. The exercises are: Flow measurement with dilution methods, Oscillometric non-invasive blood pressure measurement, Spirometric measurements. The exercises contain a hardware part with ready-made sensor, using Vernier LabPro, while data processing uses LabView. Each exercise includes a detailed guide and an incomplete program ("virtual instrument") for data processing, which demonstrates the basic principles of the system. In case of blood pressure and spirometry, students can compare their results with these of a professionally used device.

Klíčová slova

výuka, lékařská diagnostická technika, LabView, laboratorní úlohy

Rok RIV

2013

Vydáno

03.07.2013

Nakladatel

Technická univerzita v Košiciach

Místo

Košice

ISBN

978-80-8086-208-4

Kniha

Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013 - Zborník konferencie

Strany od

27

Strany do

29

Strany počet

201

BibTex


@inproceedings{BUT100449,
 author="Vladimír {Slávik} and Radim {Kolář} and Petra {Štohanzlová}",
 title="Laboratorní úlohy pro výuku lékařské diagnostické techniky",
 annote="Tento příspěvek popisuje trojici nových úloh, zavedených do laboratorní výuky předmětů z oblasti lékařské diagnostické techniky. Účelem úloh je seznámení se základy konstrukce tří diagnostických přístrojů, a základním zpracováním naměřených dat. Jedná se o úlohy zaměřené na měření průtoku s využitím dilučních metod, neinvazivní monitorování krevního tlaku oscilometrickou metodou a na spirometrická měření. Úlohy jsou koncipovány tak, že obsahují hardwarovou část s patřičným senzorem; zpracování naměřených dat je pak prováděno on-line v prostředí LabView. Pro samotné měření je využito rozhraní LabPro a příslušné senzory firmy Vernier. K dispozici je vždy podrobný návod a také úplný či záměrně nekompletní program (tzv. „virtuální přístroj“), realizující potřebné zpracování dat, jenž představuje základní princip demonstrovaného systému. V případě měření krevního tlaku a spirometrie mají studenti možnost srovnání výukového vybavení s profesionálními přístroji.",
 address="Technická univerzita v Košiciach",
 booktitle="Trendy v biomedicínskom inžinierstve 2013 - Zborník konferencie",
 chapter="100449",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Technická univerzita v Košiciach",
 year="2013",
 month="july",
 pages="27--29",
 publisher="Technická univerzita v Košiciach",
 type="conference paper"
}