Detail publikace

Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli

MAUDER, T.

Originální název

Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli

Český název

Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V dnešní době je na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) zpracováváno téměř sto procent světové produkce oceli. Řízení kvality odlévaných polotovarů (předlitků) na ZPO není možné bez znalosti problematiky přenosu tepla a tuhnutí. Proces lití je ovlivněn řadou faktorů, jejichž vhodné nastavení má zásadní vliv na výslednou kvalitu oceli. Tento článek představuje kombinaci numerického modelování procesu lití a regulačního algoritmu založeného na fuzzy logice. Uvedený přístup umožňuje řízení ZPO jak ve verzi off-line tak ve verzi on-line. Celý koncept je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití.

Český abstrakt

V dnešní době je na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) zpracováváno téměř sto procent světové produkce oceli. Řízení kvality odlévaných polotovarů (předlitků) na ZPO není možné bez znalosti problematiky přenosu tepla a tuhnutí. Proces lití je ovlivněn řadou faktorů, jejichž vhodné nastavení má zásadní vliv na výslednou kvalitu oceli. Tento článek představuje kombinaci numerického modelování procesu lití a regulačního algoritmu založeného na fuzzy logice. Uvedený přístup umožňuje řízení ZPO jak ve verzi off-line tak ve verzi on-line. Celý koncept je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití.

Klíčová slova

Fuzzy regulace, plynulé lití

Rok RIV

2013

Vydáno

25.06.2013

Nakladatel

Žilinská univerzita v Žilině

Místo

Žilina

ISBN

978-80-554-0715-9

Kniha

Sborník příspěvků

Číslo edice

1

Strany od

181

Strany do

184

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT100324,
 author="Tomáš {Mauder}",
 title="Fuzzy regulační algoritmus pro řízení plynulého lití oceli",
 annote="V dnešní době je na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) zpracováváno téměř sto procent světové produkce oceli. Řízení kvality odlévaných polotovarů (předlitků) na ZPO není možné bez znalosti problematiky přenosu tepla a tuhnutí. Proces lití je ovlivněn řadou faktorů, jejichž vhodné nastavení má zásadní vliv na výslednou kvalitu oceli. Tento článek představuje kombinaci numerického modelování procesu lití a regulačního algoritmu založeného na fuzzy logice. Uvedený přístup umožňuje řízení ZPO jak ve verzi off-line tak ve verzi on-line. Celý koncept je natolik obecný, že je možná jeho aplikace na libovolné bramové či sochorové lití.",
 address="Žilinská univerzita v Žilině",
 booktitle="Sborník příspěvků",
 chapter="100324",
 howpublished="print",
 institution="Žilinská univerzita v Žilině",
 year="2013",
 month="june",
 pages="181--184",
 publisher="Žilinská univerzita v Žilině",
 type="conference paper"
}