Detail produktu

Transtibiální protéza

KOUTNÝ, D. KOPECKÝ, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Transtibiální modulární protéza zhotovená s využitím aditivní technologie výroby. Pahýlové lůžko je navrženo individuálně podle prostorové geometrie pacientova pahýlu. Protetické chodidlo umožňuje nastavení tuhosti pomocí výměnných pružných elementů.

Klíčová slova

protetické lůžko, transtibiální protéza, rapid prototyping

Datum vzniku

12.06.2013

Umístění

místnost A4/514 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty