Detail publikace

Aplikace Nakagamiho distribucí v ultrazvukovém kontrastním snímání

SLÁVIK, V. KOLÁŘ, R. HARABIŠ, V. JIŘÍK, R.

Originální název

Application of Nakagami Distributions in Ultrasound Contrast Imaging

Český název

Aplikace Nakagamiho distribucí v ultrazvukovém kontrastním snímání

Anglický název

Application of Nakagami Distributions in Ultrasound Contrast Imaging

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Recent developments saw Nakagami and extended Nakagami distributions being used for extracting useful information about ultrasound scenes by matching local histograms from envelope of radiofrequency signals. This information is conveyed by distribution parameters values. On the other hand, in research literature, new distributions or their extensions are proposed mostly on basis of quality of local histogram match in LMS sense. This measure is not linked in any way to significance of information contained in parameters of these distributions, though. As is shown here, in the context of contrast imaging, the Extended Nakagami distribution significantly improves neither quality of fit, nor information about local area, despite the additional parameter.

Český abstrakt

Současný vývoj směřuje k získání užitečných informací o ultrazvukových scénách pomocí Nakagamiho distribuce a její rozšířené varianty, což je prováděno srovnáním s lokálními histogramy obálky vysokofrekvenčních signálů. Tyto informace jsou pak obsaženy v parametrech distribuce. Návrhy nových distribucí či jejich rozšíření jsou v literatuře obvykle podepřeny především kvalitou shody s histogramy, ilustrovanou LMS. Tato veličina však není nijak spjata s informací obsaženou v parametrech těchto distribucí. Tento příspěvek ukazuje, že v kontextu kontrastního zobrazování nemá rozšíření Nakagamiho distribuce o další parametr význam, ať už je bráno v potaz zlepšení LMS, či informace o zkoumané oblasti.

Anglický abstrakt

Recent developments saw Nakagami and extended Nakagami distributions being used for extracting useful information about ultrasound scenes by matching local histograms from envelope of radiofrequency signals. This information is conveyed by distribution parameters values. On the other hand, in research literature, new distributions or their extensions are proposed mostly on basis of quality of local histogram match in LMS sense. This measure is not linked in any way to significance of information contained in parameters of these distributions, though. As is shown here, in the context of contrast imaging, the Extended Nakagami distribution significantly improves neither quality of fit, nor information about local area, despite the additional parameter.

Rok RIV

2013

Vydáno

27.05.2013

Nakladatel

VEDA

Místo

Slovakia

ISBN

978-80-969672-5-4

Kniha

Measurement 2013 Proceedings

Strany od

117

Strany do

120

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT100035,
 author="Vladimír {Slávik} and Radim {Kolář} and Vratislav {Harabiš} and Radovan {Jiřík}",
 title="Application of Nakagami Distributions in Ultrasound Contrast Imaging",
 annote="Recent developments saw Nakagami and extended Nakagami distributions being used for extracting useful information about ultrasound scenes by matching local histograms from envelope of radiofrequency signals. This information is conveyed by distribution parameters values. On the other hand, in research literature, new distributions or their extensions are proposed mostly on basis of quality of local histogram match in LMS sense. This measure is not linked in any way to significance of information contained in parameters of these distributions, though. As is shown here, in the context of contrast imaging, the Extended Nakagami distribution significantly improves neither quality of fit, nor information about local area, despite the additional parameter.",
 address="VEDA",
 booktitle="Measurement 2013 Proceedings",
 chapter="100035",
 howpublished="print",
 institution="VEDA",
 year="2013",
 month="may",
 pages="117--120",
 publisher="VEDA",
 type="conference paper"
}