Detail projektu

Holografická konfokální mikroskopie

Období řešení: 01.01.1996 — 31.12.1998

O projektu

Konfokální rastrovací mikroskopie nabízí řadu výhod (hloubkovou diskriminaci a z ní vyplývající možnost optických řezů, zlepšenou rozlišovací schopnost) oproti běžné optické mikroskopii. Sun a Leith experimentálně prokázali, že zobrazení se všemi výhodam i konfokálního procesu lze získat bez rastrování holografickou technikou, využívající nekohorentního zdroje světla a achromatického interferometru. Navíc je detekována fáze vlny. Navrhujeme modifikovat tento experiment tak, aby odpovídal optickému schema tu běžných konfokálních mikroskopů, tj,, aby byl objekt osvětlen kolimovaným svazkem (Köhlerovsky), aby zobrazení bylo detekováno elektronicky a v odraženém světle. V poslední fázi projektu zamýšlíme použít mikroskopových optických soustav a tak prokázat použitelnost tohoto nerastrovacího konfokálního procesu v mikroskopii.

Označení

GA202/96/1520

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1996 - 31.12.1998)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Výsledky

CHMELÍK, R. Focusing and the optical transfer function in a rotationally symmetric optical system. Applied Optics, 1994, vol. 33, no. 17, p. 3702 ( p.)ISSN: 0003-6935.
Detail

CHMELÍK, R., HARNA, Z. Parallel-Mode Confocal Microscopy. Proceedings of SPIE, 1998, vol. 3568, p. 101 ( p.)ISSN: 0277-786X.
Detail

CHMELÍK, R., HARNA, Z. Parallel-Mode Confocal Microscopy. Optical Engineering, 1999, vol. 38, no. 10, p. 1635 ( p.)ISSN: 0091-3286.
Detail

CHMELÍK, R.; HARNA, Z.; Chmelík Radim, Harna Zdeněk: Holografický konfokální mikroskop pro bílé světlo. 8547, patent. Praha (1999)
Detail

BiOS Europe '98. Stockholm (08.09.1998)
Detail