Detail projektu

Modernizace výukového procesu elektronických technologií - F1

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001

Označení

0152

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Szendiuch Ivan, doc. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Bílek Jaromír, Ing. - spoluřešitel
Hejátková Edita, Ing. - spoluřešitel
Malysz Karel, Ing. - spoluřešitel
Prášek Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šandera Josef, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující