Detail projektu

Metody digitální syntézy zvukových signálů

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2001 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Cílem projektu je návrh a popis digitálních metod syntézy akustických signálů pro realizaci na signálových procesorech a na PC a vytvoření multimediálních aplikací a učebních textů týkajících se této problematiky přístupných na síti Internet. Získané poznatky a vytvořené aplikace a učební texty budou sloužit pro inovaci výuky předmětů Studiová a hudební elektronika, Číslicové zpracování akustických signálů a Signálové procesory. Tyto předměty jsou vyučovány již několik let, zabývají se ale pouze zpracováním zvukového signálu, nikoliv jeho vznikem. Zvukový signál ale nevzniká jen sejmutím přirozeného zvuku pomocí mikrofonu, ale i umělou syntézou zvuků vyskytujících se v přírodě i nových zvukových barev.

Označení

0168/2001/F1

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Schimmel Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.1980 - 31.12.2001)
Káňa Ladislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 31.12.2001)
Krejčí Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2001 - 28.06.2001)
Sysel Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (28.06.2001 - 31.12.2001)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
- plně financující

Výsledky

SCHIMMEL, J. Simulink Model of Advanced Subtractive Synthesis. In Proceedings of the ATP2001 conference. Brno, Czech Republic: VUT, 2001. p. 67 ( p.)ISBN: 80-214-1950-4.
Detail

SCHIMMEL, J. Musical Signal Digital Synthesis. In Proceedings of the International Conference Research in Telecommunication Technology RTT 2001. Brno, Czech Republic: VUT, ESS, 2001. p. 14 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail