Detail projektu

Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích

Období řešení: 01.01.2000 — 31.12.2002 Financování: Vnitřní projekty VUT

Označení

GA102/00/1086

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Němec Karel, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2000 - 31.12.2002)
Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2000 - 31.12.2002)
Smékal Zdeněk, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2000 - 31.12.2002)
Zeman Václav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2000 - 31.12.2002)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující

Výsledky

NĚMEC, K. Simple Cyclic Code for Single Error Correction. In Telecommunications and Signal Processing TSP – 2001. Brno: UTKO VUT, ESS, 2001. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8..
Detail

NĚMEC, K. Realizace procesu protichybového zabezpečení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 27, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NOVOTNÝ, V. Modelling of Erroneous Telecommunication Circuits. In Proceedings of RTT'2001. Lednice, CR: VUT FEI, 2001. p. 230 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

NOVOTNÝ, V., ŠILHAVÝ, P. MODELLING OF COMMUNICATION CHANNELS IN MATLAB/SIMULINK ENVIRONMENT. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. p. 225 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

KAPOUN, V. Příklad hromadné obsluhy v praxi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 19, s. 132 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ČÍŽ, R. The Basic Features of Infrared Data Transmission Parameters. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 3/12, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

POLÁK, K. Adaptivní kodek využívající Fireova kódu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 36, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VAJDÍK, M. Rozsáhlá technologická síť sběru dat. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 4, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M., KOMOSNÝ, D. Měření přenosu dat v městské zástavbě. neuvedeno. 2001.
Detail

HOLEC, A. Měřič chybovosti. 2001.
Detail

NOVOTNÝ, V. Design of an Adaptive Error Protection System and its Modelling. In Research in Telecommunication Technology RTT'2002. Žilina, Slovenská republika: University of Zilina, Slovak Republic, 2002. p. 112 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

POLÁK, K., HOLEC, A. Adaptive coding system with Fire code. In Telecommunications and signal processing TSP-2002. Brno: 2002. p. 121 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

POLÁK, K., HOLEC, A. Fire Code In Adaptive Coding System. In Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 279 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

ŠILHAVÝ, P. COMPARISON OF TEQ EQUALISEE DESIGN ALGORITHMS IN DMT MODULATION. In TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP-2002. BRNO, Czech Republic: BUT-FEEC, 2002. p. 191 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Equalisation in Systems Using DMT Modulation. In International Conference Research in Telecommunication Technology. Žilina, Slovak Republic: EDIS-Žilina University publisher, 2002. p. 249 ( p.)ISBN: 80-7100-991-1.
Detail

NĚMEC, K. Antierror Correction Coding with Bit Interleaving. In Proc. of TSP2002. Brno: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

POLÁK, K., NĚMEC, K. Transferring Biological Signals through GSM Networks. In Proc. of TSP 2002. 25. Brno: 2002. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D. Control communication system in municipal transport. In Proceedings of Applied Electronics 2001. Plzeň: 2001. p. 138 ( p.)ISBN: 80-7082-758-0.
Detail

ZEMAN, V. A Digital modem and anlogue modem pair for use on the public switched telephone network. In International Conference Research in Telecommunication Technology - RTT’2001. Brno: Brno University of Technology, 2001. p. 127 ( p.)ISBN: 80-7078-817-8.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Channel Equalisation in ADSL transmission technology. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2002, vol. 2002, no. 2002/11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

NĚMEC, K. Stromové zabezpečovací kódy I. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 027, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Model telekomunikační přístupové sítě v programu Matlab-Simulink pro xDSL aplikace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 2002/7, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ROZSÍVAL, L., SYSEL, P. Vzdálené řízení a kontrola průmyslových zařízení GSM modemy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 43, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K., SMÉKAL, Z., ŠILHAVÝ, P., ČÍŽ, R. Code security systems in systems of message transmission through high-speed communication systems. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Dílčí výzkumná zpráva řešení projektu č. 102/00/1086 Grantové agentury České republiky. Brno: ÚTKO, VUT Brno, 2001. p. 1 ( p.)
Detail

NĚMEC, K. Pracoviště pro realizaci kódového zabezpečení přenášeného digitálního signálu. Dílčí výzkumná zpráva projektu GAČR 99 za rok 2000. Brno: Grantová agentura České republiky, 2001.
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M. Rozbor řešení sběru dat v kolektorech TSB. neuvedeno. 2001.
Detail

KOMOSNÝ, D.; VAJDÍK, M. Radiový přenos dat v informačním systému městské hromadné dopravy. neuvedeno. 2002. s. 0 ( s.)
Detail

SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P. Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086). Samostatný rychlý modem. FEKT VUT v Brně. Brno (ČR): 2002. s. 0 ( s.)
Detail

NĚMEC, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., NOVOTNÝ, V. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Brno: Ústav telekomunikací, 2002.
Detail

POLÁK, K. Secure communication between users on the Internet. Proceedings of RTT2001. Lednice, Czech Republic: VUT Brno, 2001. p. 116 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

POLÁK, K. Přenos EKG po telefonním vedení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 42, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K. Antierror Correction Coding with Bit Interleaving. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2002. Brno: SEI-UTKO, 2002. p. 118 - 120 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X.
Detail

NĚMEC, K., POLÁK, K. Optimization of Anti-error Coded Systém with Interleaving Matrix. In Telecommunications and Signal Processing, TSP-2002. Brno: 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2172-X..
Detail

PROKEŠ, A., ZEMAN, V. Front-End Architecture of the Optical Directional Link. In Proceedings of the 24rd International Conference Telecommunications and Signal Processing – TSP’2001. Brno: VUT Brno, 2001. p. 132 ( p.)ISBN: 80-7204-161-4.
Detail

HERMAN, I., KOMOSNÝ, D. Measuring communication efficiency of control communication system in municipal transport. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2001. Lednice: 2001. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

HERMAN, I., VAJDÍK, M. Extended unit of data collection. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2001. Lednice: 2001. p. 267 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

HERMAN, I. Wide area technological network. In Proceedings of Telecommunications and signal processing 2001. Brno: 2001. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-1962-8.
Detail

NĚMEC, K. Protichybové kódové systémy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 29, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K. Příklad protichybového zabezpečení modulace v modemu podle doporučení ITU-T V.32. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 11, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

NĚMEC, K. Protecting Short Messages by Correction Codes. In Research in Telecommunication Techn. Brno: UTKO,FEI VUT Brno, 2001. p. 97 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail