Detail projektu

Integrované inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2002

O projektu

výzkum a návrh inteligentích integrovaných mikrosenzorů a mikrosystémů

Označení

GA102/00/0939

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrba Radimír, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2000-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

HUBÁLEK, J., KOLAŘÍK, V. Problems with miniaturization of two-electrode system for conductivity measurements. In Electronic Devices and Systems Y2K. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2000. p. 237 ( p.)ISBN: 80-214-1780-3.
Detail

BARTOŇ, Z., VRBA, R. Regulator and driver for low power thermoelectric cooler. In Electronic Devices and Systems Y2K. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2000. p. 193 ( p.)ISBN: 80-214-1780-3.
Detail

HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. Microsystem for conductivity measurement of chemical solutions. In Electronic devices and system 01 - Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 257 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

MUSIL, V. Současný stav a perspektivy vývoje mikroelektroniky. In 17th International Microworkshop 2001. Sborník. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-2034-0.
Detail

RECMAN, M. Correlated NMOS Statistical Model. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings, Crete 3 - 12, 2001. Edited by V. Musil and J. Brzobohaty. Brno: Vyd. Ing. Zdeněk Novotný, Brno, 2001, 2001. p. 282 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

ZEMÁNEK, M., BOUŠEK, J. Vícenásobný programovatelný vysokonapěťový napájecí zdroj. In PROCEEDINGS OF 7th CONFERENCE STUDENT FEI 2001. BRNO: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2001. s. 150 ( s.)ISBN: 80-214-1859-1.
Detail

JAROŠ, J., VRBA, R. Pressure Analyzer and Bluetooth Technology. In Proc. of the Conference Research in Telecommunication Technology 2001. Brno: Zdenek Novotny, 2001. p. 151 ( p.)ISBN: 80-214-1938-5.
Detail

JAROŠ, J., VRBA, R. Potentiostat for Subpicoampere Current Signals. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Brno: Zdenek Novotny, 2001. p. 259 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

BARTOŇ, Z., MUSIL, V. SiGe Technology. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 302 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

MUSIL, V., PROKOP, R. Smart sensors systems: concepts, focus points nad technology. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 302 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

JAROŠ, J., VRBA, R. Bluetooth Technology Integrated Circuits and Modules. In Proceedings of the 8th Electronic Devices and Systems Conference EDS'01. Brno: Zdenek Novotny, 2001. p. 218 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

KOLAŘÍK, V., MUSIL, V. Diagnostics of analogue integrated circuits. In Electronic Devices and Systems EDS 01. Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components - Workshop. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 60 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

MUSIL, V., BRZOBOHATÝ, J. The European Programme MEDEA. In Electronic Devices and Systems EDS 01. Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components - Workshop. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 77 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

MUSIL, V. The n-bit generic model of LFSR. In Electronic Devices and Systems EDS 01. Noise and Non-Linearity Testing of Modern Electronics Components - Workshop. Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2001. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

VEČEŘA, I., BENEŠ, P., MATĚJKA, F., VRBA, R. Comb positional microsensor. In Proceedings of Socrates Workshop 2001 Intensive Training Programme in Electronic System Design. .: VUT, 2001. p. 329 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

JAROŠ, J., VRBA, R. Bluetooth Wireless Technology in Sensor Systems. In Proceedings of th conference, STUDENT EEICT 2002. Brno: Ing. Zdenek Novotny, 2002. p. 198 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

PRÁŠEK, J. Device for chemical analysis. In Proceedings of 8th conference Student EEICT 2002, Volume 2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická a komunikačních technologií: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2002. p. 218 ( p.)ISBN: 80-214-2115-0.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Wide Range Precise Conductivity Measurement without Cell Replacement. In Proceedings of Conference Eurosensors XVI. Praha: Czech Technical University, Prague, 2002. p. 1 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Interface Impedance and Cell Constant Corrections of Planar Comb-like Electrodes. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 107 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J., KOLAŘÍK, V. New Approach in Wide Range Conductivity Measurement with Planar Sensor. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MALYSZ, K., HUBÁLEK, J., PRÁŠEK, J. Selectivity of Thick-Film SnO2 and WO3-based Gas Sensors. In Socrates Workshop 2002 - Proceedings. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Chania, Crete (Greece). Ing. Z. Novotny, Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2217-3.
Detail

MALYSZ, K., HUBÁLEK, J., PRÁŠEK, J. Study of sensitivity of thick film SnO2 and WO3 semiconducting gas sensors. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. p. 349 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

HÁZE, J., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M. Využití vývojového prostředí PIC-MPLab ve výuce. In Seminář teorie obvodů STO-8, Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: Vojenská akademie, 2002. s. 34-36. ISBN: 80-214-2190-8.
Detail

HUBÁLEK, J., BULVA, J., KREJČÍ, J. Characterization of thick-film interdigitated electrodes. In 8th Electronic Devices and Systems Conference 2001 and Noise and Non-linearity Testing of modern Electronics Component. Brno: Ing.Zdeněk Novotný,CSc., 2001. p. 264 ( p.)ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., JAKUBKA, L. Portable device for pesticide toxicity analysis. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 373 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

KREJČÍ, J., VRBA, R., HÁZE, J., FUJCIK, L., SKOČDOPOLE, M., JAKUBKA, L. Analyzátor toxicity pesticidů. In Sborník pracovní konference Ekotoxikologické biotesty 1. Seč u Chrudimi: Vodní zdoje s.r.o. Ekomonitor, 2002. s. 179 ( s.)ISBN: 80-238-9260-6.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Precise Conductivity Measurements with Thick-Film IDEs. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. p. 364 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J., VRBA, R. Iterative Method of Measurements for Chemical sensors. In EDS 2002 Electronic Devices and Systems Conference. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2002. p. 369 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

ŠTEFFAN, P. Inteligentní senzor tlaku. In Proceedings of 8th conference STUDENT EEICT volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FEKT a FIT, 2002. s. 122 ( s.)ISBN: 80-214-2114-2.
Detail

HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. Modified measuring method for conductometric chemical sensors. In 9th International Meeting on Chemical Sensors. Boston, MA, USA: Elsevier Science, 2002. p. 352 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Correction Factors of IDES for Precise Conductivity Measurements. In 9th International Meeting on Chemical Sensors. Boston, MA, USA: Elsevier Science, 2002. p. 485 ( p.)
Detail

HUBÁLEK, J., KREJČÍ, J. Wide Range Precise Conductivity Measurement without Cell Replacement. In Eurosensors XVI, The 16th European Conference on Solid-State Transducers. FEL CVUT Praha: Czech Technical UniversityFaculty of Electrical EngineeringDepartment of MeasurementTechnická 2, Prague 6-Dejvice166 27 Czech Republic, 2002. p. 602 ( p.)ISBN: 80-01-02576-4.
Detail

VALA, V., PRÁŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., KREJČÍ, J. Optimisation of thick-film sensor fabrication. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 02 - PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002. p. 355 ( p.)ISBN: 80-214-2180-0.
Detail

RECMAN, M. The Gummel-Poon Statistical Model. In Socrates Workshop 2001. Intensive Training Programme in Electronic System Design. Proceedings. Crete September 3-12, 2001. Edited by V. Musil and J.Brzobohaty. Brno: Vyd. Ing. Zdeněk Novotný, Brno 2001, 2001. p. 276 ( p.)ISBN: 80-214-2027-8.
Detail

BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., STEHLÍK, J., BULVA, J. Grantový projekt INTIM: - Konduktometrické mikrosystémy a snímače. In 2001.
Detail

IVANOV, P., LLOBET, E., VILANOVA, X., BREZMES, J., CORREIG, X., HUBÁLEK, J., MALYSZ, K., GRACIA, I., CANÉ, C. Screen-printed nano-grain tin oxide films for micro-hotplate gas sensors. In 4th Conference on Electronic Devices. Calella de la Costa, Barcelona, Spain: Instituto de Microelectrónika de Barcelona CNM-CSIC, 2003. p. 145 ( p.)ISBN: 84-607-6771-X.
Detail

ADÁMEK, M., KREJČÍ, J., SZENDIUCH, I. Temperature characteristic of thick film sensors and biosensors. In IMAPS - EUROPE PRAGUE 2000, Symposium Proceedings. Neuveden. Praha: 2000. p. 379-382. ISBN: 80-238-5509-3.
Detail

ADÁMEK, M., KREJČÍ, J., SZENDIUCH, I. Temperature characteristic of thick film electrochemical sensors. In Electronic Devices and Systems EDS'Y2K Proceedings. Neuveden. Brno: 2000. p. 251-254. ISBN: 80-214-1780-3.
Detail

ADÁMEK, M., KREJČÍ, J. The thick film microelectrodes. In Electronic Devices and Systems EDS' 01 Proceedings. Neuveden. Brno: 2001. p. 253-256. ISBN: 80-214-1960-1.
Detail

ADÁMEK, M. The behavior and properties of TFT platinum electrodes measured on the electrochemical workstation AEW2-10. In Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001, Volume 2. Neuveden. Brno: 2001. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

SZENDIUCH, I. The Dependence of TFT Chemical Sensors on the Technology of Preparation Methods of Testing. In Proceedings 2001 International Symposium on Microelectronics. USA: IMAPS, 2001. p. 688-692. ISBN: 0-930815-64-5.
Detail

SZENDIUCH, I. Inexpensive Process for Flip Chip Manufacturing. In Proceedings 2001 International Symposium on Microelectronics. USA: IMAPS, 2001. p. 736 ( p.)ISBN: 0-930815-64-5.
Detail

SKOČDOPOLE, M., VRBA, R., FUJCIK, L., HÁZE, J. RSD Analog-to-Digital Converter with 2,5-Bit Subconverter. In 11th Electronic devices and systems conference 2004 - proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2004. p. 203 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ADÁMEK, M. The Behavior and Properties of TFT Platinum Electrodes Measured on the Electrochemical Workstation AEW2–10. In Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-1860-5.
Detail

Zdenek Barton, Jiri Horky, Jozef Vanneuville, Dorine Gevaert. Developement of a test environment for the measurement of mechanical stress in packaged integrated circuits. In Proceedings of the 10th Electronic Devices and Systems Conference EDS 2003. Brno: 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-2452-4.
Detail

BEČVÁŘ, D. Struktury proudových konvejorů a jejich vlastnosti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D. Mikrosystém pro měření vodivosti roztoku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 45, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

JAROŠ, J., VRBA, R. Bluetooth Technology for Smart Sensor Implementation. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters.com, 2001, vol. 2001, no. 11, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-161X.
Detail

MUSIL, V., VLČEK, K., MITRYCH, J., KOVALSKÝ, J. Návrh obvodů v jazycích VHDL a Verilog. Sdělovací technika, 2001, roč. 2001, č. 11,12, s. 16 ( s.)ISSN: 0036-9942.
Detail

HUBÁLEK, J.; KREJČÍ, J. Correction Factors of IDEs for Precise Conductivity Measurements. Sensors and Actuators B: Chemical, 2003, vol. B91, no. 1-3, p. 46-51. ISSN: 0925-4005.
Detail

HUBÁLEK, J.; BEČVÁŘ, D. Mikrosystém pro měření měrné vodivosti roztoku. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

BARTOŇ, Z., VRBA, R., VAVERKA, D. Senzory s protokolem HART. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2000, roč. 2000, č. 24, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

PROCHÁZKA, T., BARTOŇ, Z. S-parametry. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 29, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

JAROŠ, J., BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., VRBA, R., MUSIL, V., KHATEB, A., STEHLÍK, J. Conductometrics Sensors, Methods and Electronic Circuits for Sensor signal Processing. Conductometrics Sensors, Methods and Electronic Circuits for Sensor signal Processing. Research report. 2001.
Detail

ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E. Návrh Senzorů - dílčí výzkumna zpráva projektu INTIM 2000. 2000.
Detail

ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E., VALA, V., HOLUBEC, T., VIDLÁK, P. Návrh senzorů - dílčí výzkumná zpráva projektu INTIM 2001. 2001.
Detail

JAROŠ, J., BEČVÁŘ, D., HUBÁLEK, J., VRBA, R., MUSIL, V., KHATEB, A., STEHLÍK, J. Conductometric Sensors, Methods and Electronic Circuits for Sensor Signal Processing. . Brno: ÚMEL, 2001.
Detail

VRBA, R., HEJÁTKOVÁ, E., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., KREJČÍ, J., GROSMANOVÁ, Z. INTIM Integrované inteligentní senzory a mikrosystémy. Výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/0939, 65 s., Brno 2002. Výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/0939, 65 s., Brno 2002. Brno: Výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/0939, 65 s., Brno 2002, UMEL FEKT VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
Detail

VRBA, R., HUBÁLEK, J., BOUŠEK, J., HEJÁTKOVÁ, E., BEČVÁŘ, D., PRÁŠEK, J., MALYSZ, K., KREJČÍ, J., ADÁMEK, M., FUJCIK, L., HÁZE, J., SKOČDOPOLE, M., GROSMANOVÁ, Z. Návrh senzorů. výzkumná zpráva. Brno: GA ČR, 2002.
Detail

HUBÁLEK, J., BEČVÁŘ, D., STEHLÍK, J. Způsob měření měrné vodivosti a zařízení pro jeho provádění. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
Detail

KREJČÍ, J., PRÁŠEK, J., ADÁMEK, M., HEJÁTKOVÁ, E., VALA, V., VIDLÁK, P., HOLUBEC, T. Návrh senzorů - závěrečná výzkumná zpráva projektu INTIM 2002. 2002.
Detail

PRÁŠEK, J. Optimalizace metod pro nanášení tlustých vrstev v oblasti senzorů - závěrečná zpráva projektu č. 1931 FRVŠ. 2002.
Detail

HUBÁLEK, J. Konduktometrické snímače - Závěrečná zpráva projektu INTIM GA102/00/0939. Závěrečná zpráva projektu INTIM GA102/00/0939. neuvedeno. UMEL VUT v Brně: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

HUBÁLEK, J. Impedanční model planárního čidla. Závěrečná výzkumná zpráva projektu INTIM. neuvedeno. UMEL FEKT VUT v Brně: 2002. s. 1 ( s.)
Detail

HUBÁLEK, J. Temperaturre modulation of gas sensor micro-arrays using-random binary sequences. 2002.
Detail

HUBÁLEK, J. Konduktometrické snímače. 2002.
Detail

HUBÁLEK, J. Chemical Microsensor: Precise conductivity measurements using planar electrodes. Ph.D. THESIS. Brno: 2003. p. 1 ( p.)
Detail

PRÁŠEK, J. Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů - pojednání disertační práce. 2002.
Detail

PRÁŠEK, J., KREJČÍ, J. Zařízení pro chemické analýzy - přihláška patentu. 2001.
Detail

Jaromír Hubálek Daniel Bečvář Jiří Stehlík; Krejčí Engineering, Tišnov: ZPŮSOB MĚŘENÍ MĚRNÉ VODIVOSTI A ZAŘÍZENÍ PRO JEHO PROVÁDĚNÍ. PV 2001-3227, patent. Brno (2001)
Detail

VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí; Masarykova universita Brno, Přírodovědecká fakulta, Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii; Ostravská univerzita Ostrava, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie; Vodní zdroje EKOMONITOR s.r.o.: Ekotoxikologické biotesty. Seč u Chrudimi (18.09.2002)
Detail