Detail projektu

Výpočtový model rozptylu exhalací z dopravy v kritických uzlech městské zástavby

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

O projektu

Cílem předkládaného projektu je vývoj počítačového modelu sloužícího pro predikci šíření emisí pocházejících z dopravních prostředků v kritických uzlech městské zástavby s cílem poskytnout městským orgánům prostředek, který umožní korektně navrhovat opatření vedoucí k redukci dopadu na životní prostředí a ke snížení jak krátkodobé tak dlouhodobé exposice obyvatelstva ve velkých městech. Nová metoda bude vytvářena na bázi výpočtové dynamiky tekutin s přihlédnutím k vlivu pohybujících se automobilů a jimi indukované turbulenci. Právě jedoucí automobily mají výrazný vliv na charakter proudového pole v okolí dopravních cest a zcela mění charakter disperze zejména v důsledku výrazné indukce turbulence vznikající jako výsledek kombinovaného působení nárazu automobilu na vzduchové vrstvy, čímž vzniká tzv. pístový efekt a následného odtržení vzduchu za automobilem. Dalšími významnými parametry ovlivňujícími charakter disperze emisních složek, které budou do modelu zahrnuty

Označení

GP101/01/P071

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2001 - 31.12.2003)

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2001 - 31.12.2003)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- plně financující (2001-01-01 - 2003-12-31)

Výsledky

JÍCHA, M.; POSPÍŠIL, J.; KATOLICKÝ, J. Air Quality inUrban Areas: Traffic induced pollutants concentration and dispersion. In Symposium 2002, Eurotrac-2. Munchen, SRN: GSF-Forschungzentrum, Munchen, SRN, 2002. p. SAT28 ( p.)ISBN: 80-1542-2-5.
Detail

KATOLICKÝ, J., KREJČÍ, V., JÍCHA, M. VLIV POHYBUJÍCÍCH SE AUTOMOBILŮ NA VĚTRÁNÍ SILNIČNÍHO TUNELU MRÁZOVKA V PRAZE. In Klimatizace a větrání 2002. Praha: STP Praha, 2002. s. 83 ( s.)ISBN: 80-02-01477-4.
Detail

KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. ŠÍŘENÍ A ODSÁVÁNÍ KOUŘE V SILNIČNÍM TUNELU MRÁZOVKA V PRAZE. In Klimatizace a větrání 2002. Praha: STP Praha, 2002. s. 87 ( s.)ISBN: 80-02-01477-4.
Detail

KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M. Konstrukční návrh odsávacích vyústek pro odsávání kouře z ohně v silničním tunelu Mrázovka v Praze. In Klimatizace a větrání 2002. Praha: STP Praha, 2002. s. 92 ( s.)ISBN: 80-02-01477-4.
Detail

KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. Eulerian-Lagrangian model for traffic dynamics and its impact on operational ventilation of road tunnels. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 2005, vol. 2005, no. 93, p. 61-77. ISSN: 0167-6105.
Detail

KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. CFD Modelling of Pollutants Dispersion Around a City Middle Ring Taking Account of Transient Traffic and Meteorological Conditions. In Proceedings of the 4th International Conference on Urban Air Quality Measuremens, Modeling and Management. Praha: 2003. p. 38 ( p.)ISBN: 0750309547.
Detail

JÍCHA, M.; KATOLICKÝ, J.; POSPÍŠIL, J. DISPERSION OF POLLUTANTS IN STREET CANYON AND STREET INTERSECTION UNDER TRAFFIC INDUCED FLOW AND TURBULENCE USING LOW-Re k-e MODEL. International journal of environment and pollution, 2002, vol. 18, no. 2, p. 160 ( p.)ISSN: 0957-4352.
Detail

KATOLICKÝ, J., POSPÍŠIL, J., JÍCHA, M. CFD Prediction of Air Quality in the Area between Two City Vehicular Tunnels Considering Moving Cars. Water, Air, and Soil Pollution (Print version), 2002, vol. 2002, no. 2, p. 445-457. ISSN: 0049-6979.
Detail

KATOLICKÝ, J.; JÍCHA, M.; POSPÍŠIL, J. Modelování rozptylu emisí v mikroměřítku v městské zástavbě - nový přístup pomocí metody CFD. Ochrana ovzduší, 2003, roč. 2003, č. 3, s. 6 ( s.)ISSN: 1211-0337.
Detail

KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M. Eulerian-Lagrangian model for traffic dynamics and its impact on operational ventilation of road tunnel. In Aerodynamics & Ventilation of Vehicle Tunnels. Luzern: 2003. p. 877 ( p.)ISBN: 855980479.
Detail