Detail projektu

Využití dat z analýzy videa pro optimalizaci provozů v oblasti pěší dopravy

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Podstatou projektu z vědecko-výzkumného hlediska je získání nových poznatků v oblasti zpracovávání dat z videozáznamů a jejich další využití jakožto údajů pro kalibraci a následnou verifikaci numerických modelů pěší dopravy. Tyto modely mají v budoucnosti širokou škálu využití od optimalizace tvarů, ověření dostatečné kapacity pochozích či rozptylových ploch a koridorů až po návrh komplexních provozů jakými jsou např. očkovací centra, dopravní uzly nebo frekventované uliční profily.

Označení

FAST-J-21-7528

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nikolov Daniel, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)