Detail projektu

Predikce propustnosti vakcinačního centra

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Projekt se bude zabývat zefektivněním procesu vakcinace osob uvnitř vakcinačního centra pomocí metod strojového učení (dále SÚ). Cílem je testování metod predikce propustnosti vakcinačního centra na základě vybraných vstupních veličin (např. věkové struktury klientů, jejich počtu, nebo distribuce rychlostí chůze). V rámci projektu bude realizováno měření v rámci ostrého provozu centra a následná analýza empirických dat.

Označení

FAST-J-21-7520

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uhlík Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)