Detail projektu

Posouzení odolnosti betonového kompozitu v chemicky agresivním prostředí za pomocí nedestruktivních metod

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Hlavním cílem projektu je posouzení betonového kompozitu obsahující vysokoteplotní úletový popílek a jeho kombinaci s popílkem fluidním uloženého v chemicky agresivním prostředí. Zároveň bude ověřen vliv kombinace vysokoteplotního úletového popílku a popílku fluidního na vlastnosti betonové směsi v čerstvém stavu a vliv kombinace těchto druhů příměsí na fyzikálně mechanické parametry a mikrostrukturu.

Označení

FAST-J-21-7431

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Meruňka Milan, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)