Detail projektu

Studium vlivu míry provzdušnění betonu na jeho objemové změny a odolnost vůči mechanické abrazi

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Hlavním cílem projektu bude porovnat vliv míry a kvality provzdušnění cementových kompozitů na jejich odolnost proti mechanické abrazi. Tato míra a kvalita provzdušnění bude ověřována pomocí různých druhů drobných kameniv, různých bází provzdušňovacích přísad a pomocí dávek těchto přísad mající vliv na množství vzduchu v kompozitu. Výsledná odolnost kompozitu proti abrazi bude dána do spojitosti jednak mírou a kvalitou provzdušnění kompozitu, ale rovněž s jeho objemovými změnami a dalšími fyzikálně-mechanickými parametry.

Označení

FAST-J-21-7427

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pikna Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)