Detail projektu

Analýza environmentálnych vplyv developerských projektov a ich rozčlenenie podľa analyzovaných dopadov na životné prostredie regionálnu

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Hlavným cieľom projektu je definovať rozdelenie rozvojových projektov podľa účelu ich využitia. Rozdelenie je založené na environmentálnom vplyve danej kategórie projektov na rozvoj územia. Na vytvorenie takéhoto rozdelenia bude najprv potrebné venovať pozornosť vymedzeniu rôznych vplyvov. Pri určovaní každého čiastočného vplyvu bude potrebné nielen ho správne definovať, ale aj kvantifikovať jeho vplyv.

Označení

FAST-J-21-7351

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Marek Martin, Ing. - hlavní řešitel
Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)