Detail projektu

Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu - Inovační voucher- ASIO NEW, spol. s r.o.

Období řešení: 28.07.2020 — 28.04.2021

O projektu

Zkoušky a analýza vzorků biocharu zpracovaného v rámci termické pyrolýzy organického odpadu pro inovativní. využití jako substrátu do zelených parkovišť.

Popis anglicky
Tests and analysis of biochar samples processed in the thermal pyrolysis of organic waste for innovative. use as a substrate in green car parks.

Klíčová slova
biochar, pyrolýza

Klíčová slova anglicky
biochar, pyrolysis

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0021573

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (25.01.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2020-07-28 - 2021-04-28)

Odkaz