Detail projektu

Provedení analýz na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o.

Období řešení: 25.06.2020 — 31.03.2021

O projektu

Předmětem smluvního výzkumu budou činnosti zaměřené na provedení analýz vzorků různých šarší vstupního sušeného čistírenského kalu a následného výstupního pevného uhlíkatého produktu zpracovaných termickou pyrolýzou ze středně velkého zdroje znečištění.

Popis anglicky
The subject of the contract research will be activities aimed at performing analyzes of samples of various batches of input dried sewage sludge and subsequent output solid carbonaceous product processed by thermal pyrolysis from a medium-sized source of pollution.

Klíčová slova
čistírenský kal, termická pyrolýza

Klíčová slova anglicky
sewage sludge, thermal pyrolysis

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022381

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (25.01.2021 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2020-06-25 - 2021-03-31)

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J. Provedení analýz na vybraných vzorcích různého čistírenského kalu z různých čistíren odpadních vod nad 2000 EO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2021. s. 1-210.
Detail

Odkaz