Detail projektu

Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Inovační voucher - VODA CZ s.r.o.

Období řešení: 19.06.2020 — 09.12.2020

O projektu

Předmětem smluvního výzkumu budou činnosti zaměřené na zpracování technickoekonomické studie kalového hospodářství včetně propočtu množstevních a ekonomických bilancí pro spádovou oblast žadatele VODA CZ.

Popis anglicky
The subject of the contractual research will be activities focused on the elaboration of a technical and economic study of sludge management, including the calculation of quantitative and economic balances for the catchment area of the applicant VODA CZ.

Klíčová slova
kalové hospodářství, ekonomická bilance

Klíčová slova anglicky
sludge management, economic balance

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022385

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (25.06.2020 - 18.12.2020)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2020-06-25 - 2020-12-18)

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Technicko-ekonomická studie kalového hospodářství spádové oblasti - Výzkumná zpráva č. SR122057128. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-78.
Detail

Odkaz