Detail projektu

Provedení zkoušek a analýz v rámci procesu testování principu technologie mikrovlnné torrefakce na vybraných vzorcích čistírenského kalu - Inovační voucher - Applied Sunrise Technologies a.s.

Období řešení: 23.01.2020 — 30.03.2020

O projektu

Projekt řešení provedení série testů a zkoušek zpracování čistírenského kalu technologií mikrovlnné torrefakce za současného sledování faktoru času a zpracování při rozdílném času s cílem jejich následného vyhodnocení z pohledu průběhu teplot, tlaku právě při různých časech zpracování výše uvedených vybraných vzorků čistírenského kalu.

Popis anglicky
Project of solving a series of tests and trials of sewage sludge treatment by microwave torrefaction technology while monitoring the time factor and processing at different times with the aim of their subsequent evaluation in terms of temperature and pressure at different processing times of selected sewage sludge samples.

Klíčová slova
čistírenský kal, mikrovlnná torrefakce

Klíčová slova anglicky
sewage sludge, microwave torrefaction

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- spolupříjemce (23.01.2020 - 30.03.2020)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2020-01-23 - 2020-03-30)

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; CHORAZY, T. Zkoušky na vybraných vzorcích čistírenského kalu mikrovlnnou torrefakcí - Závěrečná zpráva k zakázce č. DČ SR122057003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2020. s. 1-81.
Detail

Odkaz