Detail projektu

Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí náhledem principu tržního odstupu

Období řešení: 01.06.2021 — 31.12.2023

O projektu

Projekt se zabývá problematikou stanovení obvyklé (tržní) ceny u finančních transakcí v reflexi standardů OECD.

Popis anglicky
The project deals with the issue of setting of market price for financial transactions taking account of the OECD standards.

Klíčová slova
finanční transakce, OECD, princip tržního odstupu

Klíčová slova anglicky
financial transactions, OECD, arm´s length principle

Označení

TL05000328

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav financí
- příjemce (12.10.2020 - nezadáno)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- spolupříjemce (01.06.2021 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 5. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- plně financující (2021-06-01 - 2023-12-31)