Detail projektu

Vliv digitální kompetence pracovníků a prostředí na průběh digitální transformace v podniku

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Projekt se zaměřuje na identifikaci a popis vlivu digitálních kompetencí pracovníků a popis prostředí podporující rozvoj digitálních kompetencí a úspěšný průběh digitální transformace v podniku. Dosažení konsensu ve strategických klíčových rozhodovacích procesech bylo vždy velkou výzvou pro vrcholový management ve společnostech napříč celým světem. Od vedení se vyžaduje, aby rozhodovací proces byl mnohem přesnější a rychlejší , čímž dochází k nasazování nových technologií v realitě průmyslu 4.0.

Označení

FP-J-20-6396

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Petrová Kateřina, Ing. - hlavní řešitel
Holendová Petra, Ing. - spoluřešitel
Karas Andrea, Ing. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vraniak Lukáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)
Ústav managementu
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

HORNUNGOVÁ, J.; PETROVÁ, K.; MILICHOVSKÝ, F. Modeling cause and effect relationships of strategy map using economic and social performance factors in the organizational culture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2020, vol. 68, no. 3, p. 613-624. ISSN: 1211-8516.
Detail

KARAS, A.; NOVOTNÁ BŘEZNOVSKÁ, B. DIGITALIZATION AND ITS IMPACT ON HUMAN RESOURCES AND HR MARKETING. In MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0”, 11th November 2020, online, Slovakia. 2020. p. 233-247. ISBN: 978-80-572-0107-6.
Detail

KARAS, A. Covid-19 a jeho vliv na trh práce a digitalizaci. 2020. s. 102-110. ISBN: 978-80-214-5933.
Detail

VRANIAK, L. Významné prvky kompetencií v automobilovom priemysle. Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020. s. 318-323. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail

PETROVÁ, K. Vliv pandemie COVID-19 na obsah organizační kultury. Workshop specifického výzkumu 2020. Brno: Vysoké učení technické, 2021. s. 175-187. ISBN: 978-80-214-5933-5.
Detail