Detail projektu

Industry 4.0 a metody umělé inteligence.

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Navržený tříletý projekt reflektuje předchozí výzkum v oblastech umělé inteligence a začleňuje tento do kontextu digitalizace Industry 4.0. Obsahem projektu bude řešení zejména těch oblastí Industry 4.0, které mohou z využití nových přístupu umělé inteligence těžit. Řešené oblasti zájmu jsou: robotika, strojové vidění, virtuální a smíšená realita, optimalizace, regulace a rozhodovací procesy.

Označení

FSI-S-20-6538

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Cejpek Zdeněk, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Dobrovský Ladislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Dosoudilová Monika, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Hůlka Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kaura Patrik, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Klein Richard, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kůdela Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Parák Roman, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Prokeš Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šeda Miloš, prof. RNDr. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Škrabánek Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šoustek Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ČUTOVÁ, M.; MANTA, J.; PORUBIAKOVÁ, O.; KAURA, P.; ŠŤASTNÝ, J.; BRÁZDOVÁ JÁGELSKÁ, E.; GOSWAMI, P.; BARTAS, M.; BRÁZDA, V. Divergent distributions of inverted repeats and G-quadruplex forming sequences in Saccharomyces cerevisiae. GENOMICS, 2020, vol. 112, no. 2, p. 1897-1901. ISSN: 0888-7543.
Detail

BRÁZDA, V.; KOLOMAZNÍK, J.; MERGNY, J.; ŠŤASTNÝ, J. G4Killer web application: a tool to design G-quadruplex mutations. BIOINFORMATICS, 2020, vol. 36, no. 10, p. 3246-3247. ISSN: 1367-4803.
Detail

NAHODIL, P.; HAMMER, M. Analýza statorového proudu asynchronního motoru při různých zatíženích a poruchách. VŠB TU Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2020. s. 67-76.
Detail

HAMMER, M.; NAHODIL, P. Elektrodiagnostika jako součást multiparametrické diagnostiky v průmyslové praxi. Český Těšín: Trade Media International,s.r.o, 2020. s. 11-15.
Detail

ŠKRABÁNEK, P.; DOLEŽEL, P.; NĚMEC, Z.; ŠTURSA, D. Person Detection for an Orthogonally Placed Monocular Camera. JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 1-13. ISSN: 0197-6729.
Detail

KŮDELA, J.; ŠOMPLÁK, R.; SMEJKALOVÁ, V.; NEVRLÝ, V.; JIRÁSEK, P. The Potential for Future Material Recovery of Municipal Solid Waste: Inputs for Sustainable Infrastructure Planning. Chemical Engineering Transactions, 2020, vol. 81, no. 1, p. 1219-1224. ISSN: 2283-9216.
Detail

BRÁZDA, V.; LUO, Y.; BARTAS, M.; KAURA, P.; PORUBIAKOVÁ, O.; ŠŤASTNÝ, J.; PEČINKA, P.; VERGA, D.; DA CUNHA, V.; S. TAKAHASHI, T.; FORTERRE, P.; MYLLYKALLIO, H.; FOJTA, M.; MERGNY, J. G-quadruplexes in the Archaea Domain. Biomolecules, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-23. ISSN: 2218-273X.
Detail

ŠKRABÁNEK, P.; DOLEŽEL, P.; MATOUŠEK, R.; JUNEK, P. RGB Images Driven Recognition of Grapevine Varieties. In 15th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO 2020). Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 216-225. ISBN: 978-3-030-57802-2. ISSN: 2194-5365.
Detail

HŮLKA, T.; MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; DOSOUDILOVÁ, M.; NOLLE, L. Optimization of Snake-like Robot Locomotion Using GA: Serpenoid Design. Mendel Journal series, 2020, vol. 26 (2020), no. 1, p. 1-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

KŮDELA, J. Social Distancing as p-Dispersion Problem. IEEE Access, 2020, vol. 8, no. 1, p. 149402-149411. ISSN: 2169-3536.
Detail