Detail projektu

Studium tribologických vlastností náhrad malých kloubů

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2023

O projektu

Možnosti léčby osteoartrózy malých kloubů jsou poměrně omezené a výrazně přispět by mohlo rozšíření možností zavádění malých kloubních implantátů. Jednou z cest pro zajištění lepší dostupnosti implantátů je implementace aditivních technologií výroby Pozornost bude věnována parametrům aditivní výroby při snaze zajistit dostatečnou mechanickou pevnost implantátů, odolnost proti únavovému poškození a vhodné biotribologické vlastnosti.

Označení

FSI-S-20-6443

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Čípek Pavel, Ing. - spoluřešitel
Furmann Denis, Ing. - spoluřešitel
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Křupka Jiří, Ing. - spoluřešitel
Kvarda Daniel, Ing. - spoluřešitel
Michalec Michal, Ing. - spoluřešitel
Nečas David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rebenda David, Ing. - spoluřešitel
Sadecká Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Šperka Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Valena Martin, Ing. - spoluřešitel
Vrbka Martin, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2020 - 31.12.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)