Detail projektu

Stanovení tlakových ztrát vzduchotechnických tvarovek kruhového průřezu

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Podstatou projektu je experimentální laboratorní zjištění tlakových ztrát základních vzduchotechnických tvarovek kruhového průřezu. Konkrétně se jedná o samostatná kolena na vzduchotechnické trati a dvě kolena umístěna sériově za sebou. Cílem je stanovení koeficientu tlakové ztráty každého geometrického typu potrubní tvarovky a soustavy tvarovek. Naměřené hodnoty budou porovnány s numerickými hodnotami získanými CFD analýzou.

Označení

FAST-J-20-6489

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nováček Michal, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

NOVÁČEK, M.; BLASINSKI, P.; REMEŠ, J.; JŮZA, Š. Stanovení součinitelů tlakových ztrát oblouků vzduchotechnických potrubí. TZB-info, 2021, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

NOVÁČEK, JŮZA, Š.; M.; BLASINSKI, P.; REMEŠ, J. Stanovení součinitelů tlakových ztrát oblouků VZT potrubí – čtyřhranný průřez. TZB-info, 2021, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

NOVÁČEK, M. Stanovení závislosti součinitele tlakových ztrát na geometrii vzduchotechnických kolen. Sborník příspěvků Juniorstav 2021. JUNIORSTAV. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 777-782. ISBN: 978-80-86433-75-2. ISSN: 1190-1535.
Detail