Detail projektu

Stanovení datové základny pro simulace pěších v rámci rozlehlých urbanistických celků

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Projekt se bude zabývat dostupností dat potřebných pro vytvoření modelů urbanistických celků, které není možné tvořit klasickým, tedy manuálním způsobem. Jedná se o stanovení postupu pro převod mapových podkladů do modelovacího nástroje s automatické kontroly a transformace dopravně inženýrských informací provázaných s podklady do formátu, který lze importovat do simulačního nástroje. Díky tomuto postupu bude možné využít simulační software pro zcela nové aplikace, které jsou kvůli časové náročnosti v současnosti prakticky neproveditelné.

Označení

FAST-J-20-6486

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Brožek Jan, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

BROŽEK, J. Transformace prostorových dat pro potřeby simulace pěších. Juniorstav 2021. s. 144-149. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail