Detail projektu

Studium možností stanovení odolnosti cementového kompozitu proti abrazi rychle proudící vody s pevnými částicemi

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Hlavním cílem projektu bude ověřit vhodnost použitelnosti současně dostupných metod pro stanovení vlivu abraze na cementové kompozity a zejména návrh vlastní metody stanovení odolnosti proti abrazi rychle proudící vody s pevnými částicemi. Všechny tyto metody budou posouzeny z pohledu porovnání vlivů jednotlivých vstupních surovin na celkovou odolnost betonového kompozitu proti abrazi.

Klíčová slova
abraze betonu, abraze rychle proudící vodou, cementové kompozity

Označení

FAST-J-20-6373

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pikna Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

PIKNA, O.; HELA, R.; ŤAŽKÝ, M. Study of the effect of consistency on the abrasion resistance of concrete. In SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2020: 17th International Conference. USA, Melville: AIP Publishing, 2021. p. 020006-1 (020006-5 p.)ISBN: 978-0-7354-4066-1.
Detail

PIKNA, O.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Studium vlivu konzistence na odolnost vůči abrazi betonu. JUNIORSTAV 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2021. s. 549-554. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail