Detail projektu

Analýza socio-ekonomických dopadů developerských projektů

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Hlavním cílem projektu je definovat rozdělení developerských projektů pode účelu jejich využití. A to tak, aby právě jejich dělení bylo založeno na tom, jaké socio-ekonomické dopady daná kategorie projektů má na rozvoj území. Aby bylo možné takové rozdělení vytvořit, bude nejprve nutné věnovat pozornost definování jednotlivých dopadů. Při určení každého dílčího dopadu bude nutné nejen jej správně definovat ale také kvantifikovat jeho dopad.

Označení

FAST-J-20-6348

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pelčák Svatopluk, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební ekonomiky a řízení
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)