Detail projektu

Analýza lomové odezvy kvazikřehkých materiálů s pokročilou podporou tomografických dat

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Studie je založena na komplexní metodice in-situ tomografické kontroly tělesa během zatěžování. Ze získané znalosti vnitřní struktury je možné vypočítat příslušná pole napětí / deformace, identifikovat rozvoj lomové procesní zóny a šíření magistrální trhliny, analyzovat aktuální otevření trhliny a související otevření jejího čela (CTOD). Lze také analyzovat vývin členitosti objektů lomu s využitím fraktální dimenze. Projekt se zaměří na komplexní hodnocení lomové odezvy těles z vybraných stavebních kompozitů zmíněnými metodami.

Označení

FAST-J-20-6506

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kumpová Ivana, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)