Detail projektu

Analýza šíření trhliny zatížené kombinovaným módem namáhání v půlkruhových vzorcích vyrobených ze stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2020

O projektu

Podstatou projektu je analýza iniciace a šíření trhliny v půlkruhových vzorcích vyrobených ze stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí. Pomocí změny parametrů (délka trhliny, její počáteční sklon apod.) bude studováno chování trhliny při různém stupni kombinovaného módu namáhání I+II. Sledován bude význam členů vyšších řádů použitých pro popis napětí u vrcholu trhliny na výslednou shodu výsledků numerických simulací a experimentů. Výsledky přinesou nové poznatky pro lepší pochopení lomového chování těles s trhlinou.

Označení

FAST-S-20-6278

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Malíková Lucie, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Holušová Táňa, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Miarka Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Růžička Vladimír, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)
Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)