Detail projektu

Zhodnocení vlivu povrchových podmínek na jeskynní prostředí

Období řešení: 01.07.2020 — 30.06.2022

O projektu

Problematika vývoje a vlivů na krasového prostředí, je v Moravském krasu dlouhodobě studována. Čelové řešitelského týmu se v rámci svých diplomových a disertačních prací také podíleli na základním výzkumu. Předložený projekt přináší nově širší praktický dopad svou aplikační povahou. Dojde k aplikaci nabytých poznatků a dovedností z doposud prováděného základního výzkumu pro celkové zhodnocení vlivů na jeskynní prostředí a formulaci návrhů pro péči a ochranu jeskynního prostředí. Z posouzení mikroklimatu a ventilací jeskynní můžeme zhodnotit vliv zpřístupňování jeskyně na prostředí. Obdobně z posouzení vlastností skapových vod v závislosti na hospodaření s nadložní krajinou bude posouzeno jak lidská činnost ovlivňuje krasové procesy. Dojde k propojení spolupráce vědců z Masarykovy univerzity a VUT, čímž se zvýší spolupráce lidí se znalostí prostředí a procesů a přístrojové techniky. Dále dojde k rozšíření profesní sítě z akademické sféry do orgánů státní ochrany přírody. Měřící postupy a přístrojové aplikace mohou mít do budoucna další využití a to i na komerční bázi.

Klíčová slova
skapové vody, vliv člověka na kras, hospodaření s nadložní krajinou

Označení

TJ04000064

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Roubal Zdeněk, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2020 - 30.06.2022)
Kadlec Radim, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2020 - 30.06.2022)
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2020 - 30.06.2022)

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (12.11.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 4. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- plně financující