Detail projektu

DP_03 - Spolehlivost, bezpečnost a optimalizace provozu energetických sítí

Období řešení: 01.04.2019 — 31.12.2020

O projektu

Současná energetická i komunikační infrastruktura se přirozeně transformuje z centralizovaných systémů do decentralizovaných, což nabízí komplexnější operativní možnosti. Systémy se stávají vzájemně propojenější a složitější. Existují proto nové skryté vazby napříč všemi vrstvami těchto systémů nebo jednoduše neodhalitelné vzájemné závislosti. Tyto mohou působit na vznik nových hrozeb, snížení spolehlivosti, ovlivnění ekonomických ukazatelů a obecně mohou negativně působit na samotnou infrastrukturu. Projekt reaguje na tyto multioborové problémy a v rámci pracovních balíčků (WP1-WP5) nabízí nová řešení v oblasti spolehlivosti, bezpečnosti a optimalizace provozu energetických sítí. - WP1 přispívá k tvorbě nové strategie a koncepce zpracování dat z monitorů a řídicích a ochranných terminálů v DS, využitelných pro hodnocení kondice sítě nebo pro systémy chránění a přesnější lokalizaci poruch. - WP2 se zaměřuje na výzkum nové komunikační jednotky NB-IoT pro zajištění max. spolehlivosti komunikace a nízké ceny a spotřeby. V souvislosti se spolehlivostí a bezpečností provozu energetických sítí realizuje výzkum nových potřebných snímačů. - WP3 řeší výzkum možností využití použitých Li-ion akumulátorů z elektromobilů ve stacionárních úložištích energie. - WP4 je zaměřen na spolehlivost prvků při přechodných jevech a jejich optimální řešení v různých místech distribuční soustavy. - WP5 se zabývá maximalizací využití vyrobené elektřiny u individuálních instalací či celků s decentralizovanými zdroji respektující jednak aktuální provozní požadavky, tak i perspektivní řešení z oblasti jejich řízení.

Označení

TN01000007/03

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Drápela Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Hajný Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Kazda Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Máca Josef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Mlýnek Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Morávek Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Šimek David, Ing.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)
Valenta Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.04.2019 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.04.2019 - 31.12.2020)
Ústav elektrotechnologie
- spolupříjemce (01.04.2019 - 31.12.2020)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.04.2019 - 31.12.2020)
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (01.04.2019 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující

Výsledky

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; PÍŠKA, J.; DOSTÁL, L. Posouzení chování prvků při přechodných jevech včetně zkratů. 2020.
Detail

MOŽNÝ, R.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; MIKHAYLOV, K.; HOŠEK, J. Unifying Multi-Radio Communication Technologies to Enable mMTC Applications in B5G Networks. In 2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT). 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-6047-4.
Detail

COLLIN, A.; DJOKIC, S.; DRÁPELA, J.; GUO, Z.; LANGELLA, R.; TESTA, A.; WATSON, N. Analysis of Approaches for Modeling the Low Frequency Emission of LED Lamps. ENERGIES, 2020, vol. 13, no. 7, p. 1-33. ISSN: 1996-1073.
Detail

KAZDA, T.; MÁCA, J. Posouzení vhodnosti využití použitých akumulátorů z e-mobility v oblasti stacionárních úložišť energie. 2020.
Detail

VYROUBAL, P.; KAZDA, T.; MAČÁK, M. Simulation of Thermal Runaway Effect in Lithium-Ion Batteries. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 21st ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 190-192. ISBN: 978-80-214-5889-5.
Detail

ŠTŮSEK, M.; MOLTCHANOV, D.; MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ANDREEV, S.; KOUCHERYAVY, Y. Learning-Aided Multi-RAT Operation for Battery Lifetime Extension in LPWAN Systems. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2020. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail

VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. On Minimisation of Earthing System Touch Voltages. ENERGIES, 2019, vol. 12, no. 20, p. 1-15. ISSN: 1996-1073.
Detail

MLÝNEK, P.; MAŠEK, P.; FUJDIAK, R.; HARMAN, D. Bezdrátové technologie vhodné pro smart metering a výběrové osazování. In Sborník ČK CIRED 2019. 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-905014-8-5.
Detail

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; PÍŠKA, J.; DOSTÁL, L.: Software pro optimální návrh hradicích členů; Podpůrný software pro návrh hradicích členů z hlediska přechodných jevů. Kolejní 7, 612 00 Brno. URL: https://www.vutbr.cz/lide/jiri-valenta-18337. (software)
Detail

MLÝNEK, P.; MAŠEK, P.; MOŽNÝ, R.; JURÁŇ, R.; HARMAN, D.; DOSTÁLEK, M.: NB-IoT gen; NB-IoT komunikační modul s generátorem dat. VUT, FEKT, Technická 12. (funkční vzorek)
Detail

KAZDA, T.; VYROUBAL, P.; MAČÁK, M.: Vision Battery; Aparát vyhodnocující stáří použitých akumulátorů. VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

VALENTA, J.; ŠIMEK, D.; PÍŠKA, J.; DOSTÁL, L.: Podpůrný software pro návrh RC členů; Podpůrný software pro návrh tlumicích RC členů spínacích prvků. Kolejní 7, 612 00 Brno. URL: https://www.vutbr.cz/lide/jiri-valenta-18337. (software)
Detail

HANÁK, P.; MLÝNEK, P.; POSPÍCHAL, L.: 3fAMOS/1A; Třífázový ohebný snímač s proudovým výstupem 1 A. Ústav telekomunikací Technická 3082/12 616 00 Brno Česká republika. (funkční vzorek)
Detail