Detail projektu

Prodloužení životnosti vozovek krajských a místních komunikací pomocí inovativních asfaltových vrstev s využitím vysokopevnostních kompozitních materiálů

Období řešení: 01.02.2020 — 30.11.2023

O projektu

Projekt bude zaměřen na 2 nové technologie oprav vozovek, opravy za použití tenkých vrstev vozovek (pod 40 mm) a opravy či rozšíření krajnic vozovek s vyztužením. Řešení projektu se bude skládat ze 3 hlavních etap. V rámci 1. etapy - výzkumné a vývojové, budou vyvinuty nové výztužné vysokopevnostní kompozitní materiály, pomocí vhodných zkoušek budou optimalizovány asfaltové emulze pro spojovací postřiky a vyvinuty nové tenkovrstvé opravy či úpravy vozovek kompatibilní s novými výztužnými materiály. Dále budou také vyvinuty prototypy nových zkušebních zařízení, které umožní provádění funkčních zkoušek vyztužených vzorků (zejm. odolnosti proti smyku a únavě). Ve 2. etapě budou realizovány zkušební úseky in situ s novými technologiemi oprav silnic a bude prováděno laboratorní funkční zkoušení vyztužených vzorků na nových zkušebních zařízeních. V rámci poslední etapy dojde ke zhodnocení všech výsledků a technologií, bude stanovena životnost vyztužených souvrství a budou zpracovány technické a technologické předpisů k uplatnění nových technologií v praxi. Dále bude v součinnosti s Ministerstvem dopravy ČR zpracována Metodika k využití vysokopevnostních kompozitních materiálů pro zesilování neúnosných vozovek asfalt. vrstvami a pro údržbu tenkovrstvými opatřeními

Klíčová slova
struktura vozovky, asfaltové vrstvy, vysokopevnostní kompozitní materiály, sklovláknité mříže, asfaltové vrstvy, vyztužení vozovky, zpevnění vozovky, rozšíření silnice, asfaltové vrstvy s nízkou tloušťkou

Klíčová slova anglicky
pavement structure, asphalt layers, high-strength composite materials, fibreglass grid, asphalt layer, pavement reinforcing, pavement strengthening, road widening, asphalt layers of low thickness

Označení

CK01000033

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kudrna Jan, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.02.2020 - 30.11.2023)
Holomek Josef, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.02.2020 - 30.11.2023)
Sachr Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.02.2020 - 30.11.2023)
Schmid Pavel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.02.2020 - 30.11.2023)
Šperka Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.02.2020 - 30.11.2023)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.02.2020 - 30.11.2023)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+
- plně financující

Odkaz