Detail projektu

Komplexní technologie zpracování zbytků po těžbě rud pro stabilizaci vytěžených prostor a pro podkladní vrstvy liniových staveb

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2023

O projektu

Výstupem projektu bude komplexní a inovativní konstrukční a technologické řešení problematiky zpracování a zhodnocení hlušiny během těžby a/nebo po těžbě nerostných surovin. Tak aby došlo k maximálnímu možnému získání primárních nerostů, a to jak v případě nové těžby, tak v případě likvidace existujících zátěží.

Popis anglicky
The outcome of the project will be a comprehensive and innovative design and technological solution to the issues of tailings processing and recovery during mining and / or mining. In order to maximize the acquisition of primary minerals, both in the case of new mining and the disposal of existing burdens.

Klíčová slova
těžba; hlušina

Klíčová slova anglicky
mining; tailings

Označení

FW01010061

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dvořák Karel, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Ravaszová Simona, Ing. - spoluřešitel
Ťažký Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2023)
ING & PARTNERS
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2023)
TVAR COM
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

- plně financující (2020-01-23 - nezadáno)