Detail projektu

Bioarteficiální 3D štep pro meziobratlovou fúzi páteře

Období řešení: 01.05.2020 — 31.12.2023

O projektu

Pevná kostěná fúze je základním předpokladem léčby rozsáhlé řady nejen degenerativních onemocnění páteře. Podmínkou je štep obsahující organické a anorganické prvky k docílení srůstu. Autograft zdravého jedince obsahuje ideální poměr biofyzikálních vlastností a to osteoindukce, osteokondukce a osteogeneze. Se stoupajícím věkem a komorbiditami ideální poměry klesají, mizí a samotný odběr je zatížen morbiditou. Kvantita štěpu je navíc velmi omezená. Veškeré allogenní a arteficiální náhrady kombinují biofyzikální poměry s potlačením osteogeneze. Se stoupajícím věkem populace roste počet základních muskuloskeletálních onemocnění a tímto i komplikací po operacích. Světová data poukazují na potenciál buněčné terapie. Experimenty tohoto projektu kombinují již vyvíjené třídimenzionální porózní nosiče (scaffold) s vhodnými fyzikálními poměry a to v kombinaci s lidskými mesenchymálními stromálními buňkami (hMSC), které mají za cíl navrhnout a ověřit techniky in vitro k produkci ideálního živého – bio-artificiálního – osteogenního nosiče s terapeutickým potenciálem. Následně budou tyto in vitro experimenty ověřeny pokusem in vivo za pomocí zvířecího modelu – imunodeficientní potkani. Protokoly vývoje primárně in vitro nosiče a buněčných linií a sekundárně in vivo experiment na zvířeti vytvoří zdroj pro léčbu skeletálních onemocnění s nutnou kostěnou – v našem případě meziobratlovou fúzí.

Klíčová slova
biomateriály, regenerativní medicína, spinální fúze

Označení

NU-20-08-00402

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Částková Klára, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (21.06.2019 - nezadáno)

Útvary

Pokročilé keramické materiály
- spolupříjemce (01.05.2020 - 31.12.2023)
Středoevropský technologický institut
- příjemce (01.05.2020 - 31.12.2023)

Zdroje financování

Ministerstvo zdravotnictví ČR - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026

- plně financující