Detail projektu

Spektroskopie jednomolekulárních magnetů pomocí grafenových bolometrů

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

V našem projektu zaměřeném na spektroskopii jednomolekulárních magnetů ve formě tenkých magnetických filmů (monovrstev) s využitím grafenových kvantových teček sloužících jako detekční bolometr. Náš návrh řešení se zabývá přípravou a detekcí nanoskopických magnetů, umožňujících řádově několikanásobně většího uložení dat zvýšením cilivosti, než současně používané technologie umožňují. Nanoskopické grafenové kvantové tečky slouží jako velmi citlivý detektor malého množství jednomolekulárních magnetů přenesených přímo na povrch této kvantové tečky. To umožní detekci bezprecedentně malého množství jednomolekulárních magnetů, které mohou v budoucnu sloužit nejen jako úložiště dat, ale mohou posloužit také jako základní jednotky budoucích kvantových počítačů. Zároveň bude tímto způsobem možné studium elektronové struktury jednomolekulárních magnetů přímo na povrchu vrstevnatých materiálů jako je například grafen, což je v současnosti velmi málo probádaná oblast.

Klíčová slova
jednomolekulární magnet, elektronová spinová rezonance, terahertzová spektroskopie, grafen, kvantová tečka, bolometr

Označení

LTAUSA19

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Neugebauer Petr, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Havlíček Lubomír, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Hrubý Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Midlíková Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Navarro Giraldo Jorge Andres, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Nemec Ivan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Sojka Antonín, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Magneto-Optická a THz Spektroskopie
- příjemce (28.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - INTER-EXCELLENCE - Podprogram INTER-ACTION
- plně financující (2020-01-09 - 2022-12-31)