Detail projektu

Principy tvorby a využití vodovzdušné směsi v průmyslových aplikacích

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum formování a chování vodovdušného proudu využívaného pro chlazení za vysokých teplot.

Klíčová slova
vodovzdušné chlazení, vodovzdušná tryska, sprchové chlazení, přenos tepla, experiment, strojní inženýrství

Označení

LTAUSA19053

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Raudenský Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Boháček Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Pohanka Michal, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Resl Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (26.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - PODPROGRAM INTER-ACTION LTAUSA19
- plně financující (2020-01-13 - 2022-12-31)