Detail projektu

Vliv viskosuplementace na tření a mazání kloubní chrupavky

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Jednou z diskutovaných oblastí tribologie je problematika velkých synoviálních kloubů člověka, kdy stále častěji dochází k degradaci a úbytku chrupavky, což vede k omezení pohyblivosti a v konečném důsledku až k nutnosti náhrady postiženého kloubu. Při snaze prodloužit životnost kloubu se využívá takzvaná viskosuplementace, která spočívá ve vstříknutí preparátu o vysoké viskozitě do poškozeného kloubu. Předkládaný projekt se v první fázi zaměří na detailní hodnocení reologických vlastností kloubní kapaliny v závislosti na jejím složení. Následně bude studováno ovlivnění reologie v důsledku aplikace viskosuplementu a bude posouzen dopad na tření a mazání, což jsou klíčové tribologické ukazatele ovlivňující životnost chrupavky. Projekt kombinuje využití laboratorního simulátoru synoviálního kloubu a pokročilou optickou metodu (fluorescenční mikroskopii), což umožní posoudit vývoj tloušťky mazacího filmu za současného měření součinitele smykového tření. Experimenty budou realizovány pro různé modelové kapaliny s využitím různých kontaktních materiálů včetně chrupavky.

Klíčová slova
Viskosuplementace;reologie;synoviální kapalina;tření;formování mazacího filmu;experimentální analýza;modelový přístup;kontaktní procesy;tribologie;kloubní chrupavka

Označení

20-00483S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrbka Martin, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (18.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující