Detail projektu

Inovační voucher - Výzva IV. - Lightway s.r.o.

Období řešení: 20.06.2019 — 30.11.2019

O projektu

Předmětem výzkumu budou činnosti zaměřené na vytvoření koncepčního návrhu energeticky nezávislých ostrovních rodinných domů, menších bytových domů nebo komerčních objektů.

Popis anglicky
The research will focus on creating a conceptual design of energy-independent island houses, smaller apartment buildings or commercial buildings.

Klíčová slova
technologie, ostrovní domy, poloprovozní testování

Klíčová slova anglicky
technology, island houses, pilot-testing

Označení

SR12957218

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- příjemce (11.03.2019 - nezadáno)
AdMaS EGAR - Vodní hospodářství obcí
- spolupříjemce (11.03.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Inovační vouchery

- plně financující (2019-06-20 - 2019-11-30)

Výsledky

HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; ČEKON, M.; CHORAZY, T.; VELIKOVSKÁ, K.; KOMÍNEK, P. Koncepční návrh energeticky nezávislých rodinných domů, menších bytových domů nebo komerčních objektů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 1-130.
Detail