Detail projektu

Manažérské kompetence ovlivňující zákaznickou zkušenost v prostředí průmyslu 4.0

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na identifikaci a popis vlivu kompetencí lídrů na zákaznickou zkušenost v současném prostředí průmyslu 4.0 a bude podkladem pro následnou tvorbu kompetenčního modelu lídra v digitální éře. S měnícím se prostředím se mění také požadavky kladené na lídry, který významně ovlivňují chování a zkušenost zákazníků. Jejich úspěch závisí od schopnosti reflektovat tyto požadavky a znalosti právě těch přístupů, které jsou součástí jejich kompetence.

Popis anglicky
The project is aimed at identifying and describing the influence of leaders' competences on customer experience in the current industry environment 4.0 and will be the basis for the subsequent creation of a competency model of the leader in the digital era. As the environment changes, the demands placed on leaders also change, significantly affecting customer behavior and experience. Their success depends on the ability to reflect these requirements and knowledge of those approaches that are part of their competence.

Označení

FP-J-19-5894

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vraniak Lukáš, Ing. - hlavní řešitel
Havíř David, Ing. - spoluřešitel
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA - spoluřešitel
Karas Andrea, Ing. - spoluřešitel
Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

HAVÍŘ, D. From Competence To Experience: Employee-Centricity in The Customer-Centric World. In 33rd IBIMA International Conference 2019. King of Prussia, PA: IBIMA Publishing, 2019. p. 8282-8296. ISBN: 978-0-9998551-2-6.
Detail

HAVÍŘ, D. Přístupy společností ke sběru dat týkajících se zákaznické zkušenosti. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Economy, 2019. s. 70-82. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

VRANIAK, L. Klasifikácia kompetencií: Koncepty a teórie. Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019. s. 259-265. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

KREJČÍ, A.; NOVOTNÁ BŘEZNOVSKÁ, B. Industry 4.0 and the Impact of Digitalization on HR and Competence. J BUS ECON MANAG, ISSN: 1611-1699.
Detail

KREJČÍ, A.; SLÁDKOVÁ, J. THE CURRENT STATE OF DIGITAL TRANSFORMATION IN THE CZECH REPUBLIC AND INDETIFYING FUTURE CHALLENGES. In Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2019 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019. p. 18-29. ISBN: 978-80-87952-31-3.
Detail

VRANIAK, L. Leadership Competencies at Large Industrial Companies: Model of Competencies. AD Alta, 2020, vol. 10, no. 01, p. 315-318. ISSN: 1804-7890.
Detail

KREJČÍ, A. Vliv digitálního marketingu na HR marketing a Employer Branding. In Workshop specifického výzkumu 2019. FP VUT v Brně, 2019. s. 143-154. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail