Detail projektu

Dimenzionální dekompozice zákaznické zkušenosti

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na identifikaci a stanovení významnosti faktorů ovlivňujících zákaznickou zkušenost za účelem pochopení komplexní problematiky jejího řízení – současné významné oblasti konkurenčního boje. Cílem projektu je shrnout současný stav poznání týkající se faktorů ovlivňujících zákaznickou zkušenost; na základě primárních a sekundárních zdrojů stanovit významnosti těchto faktorů a navrhnout systematický rámec pro podporu řízení zákaznické zkušenosti. Dále formulovat závěry a doporučení pro vybrané podniky.

Popis anglicky
The project is aimed at identifying and determining the significance of factors influencing customer experience in order to understand the complex issues of its management - a current important area of ​​competitive struggle. The aim of the project is to summarize the current state of knowledge regarding factors influencing customer experience; determine the significance of these factors on the basis of primary and secondary sources and propose a systematic framework to support customer experience management. Further to formulate conclusions and recommendations for selected companies.

Označení

FP-J-19-5858

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Havíř David, Ing. - hlavní řešitel
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA - spoluřešitel
Machala Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

HAVÍŘ, D. Towards Fully-Fledged Conceptualization of Customer Experience. In Megatrends and Media: Digital Universe. Megatrends and Media. Trnava: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. p. 508-530. ISBN: 978-80-572-0015-4. ISSN: 2453-6474.
Detail

MACHALA, J. Marketing metrics in customer experience management. In Proceedings of the 34th International Business Information Management Association. Institute of Economic Research, 2019. p. 11870-11874. ISBN: 978-0-9998551-3-3.
Detail

HAVÍŘ, D. Customer Development Plan: řízení zákaznické zkušenosti v nové éře ekonomiky. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, 2019. s. 83-97. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

MACHALA, J. Zákaznická zkušenost ve sdílené ekonomice z pohledu firmy. In Workshop specifického výzkumu 2019. Brno: 2019. s. 163-167. ISBN: 978-80-214-5835-2.
Detail

MACHALA, J. Customer Experience in Shared Economy: Recommendations for Companies. Trends in Economics and Management, 2020, vol. 14, no. 35, p. 73-78. ISSN: 2336-6508.
Detail