Detail projektu

Analýza kombinovaného módu namáhaní I/II alkalicky aktivovaného betonu.

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

V rámci projektu je použit alkalicky aktivovaný beton (AAC), který má ve výrobě nahradit beton třídy C 50/60. Lomové parametry tohoto nově vyvíjeného AAC materiálu nejsou obecně známy. Proto bude při experimentálním měření kladen důraz na lomově mechanické chování nejen v normálovém(tahovém) módu, ale i v kombinovaném módu namáhání I/II (tahový + rovinný smykový). K analýze bude sestaven vhodný numerický model v komerčním MKP softwaru, který je schopen adekvátně popsat chování tělesa typu brazilský disk v kombinovaném módu I/II.

Klíčová slova
Lomová mechanika, Kombinovaný mód I/II, Brazilský disk, Alkalicky aktivovaný beton

Označení

FAST-J-19-5783

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Miarka Petr, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)