Detail projektu

Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě metodou afinních časově frekvenčních transformací

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Podstata projektu spočívá ve využití vybraných afinních časově frekvenčních postupů k analýze nestacionárních a transientních signálů probíhajících v konstrukci železniční tratě. Součástí projektu bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnější transformace pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Označení

FAST-S-19-5797

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Janoštík Dušan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Nohál Viktor, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)