Detail projektu

Vliv akcesorických oxidů ve vstupních surovinách na vlastnosti a syntézu forsteritové keramiky

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Forsterit je minerál patřící mezi žáruvzdornou hořečnatou keramiku. Vyznačuje se především vysokým koeficientem délkové teplotní roztažnosti, který je podobný koeficientu kovů a také díky své žáruvzdornosti, která dosahuje až 1850 °C. Hlavním cílem tohoto projektu je zhodnocení vlivu akcesorických oxidů přítomných ve vstupních surovinách na výsledné fyzikálně-mechanické vlastnosti a syntézu forsteritové keramiky. Po výpalu se ověří mineralogické složení, morfologie zrn, žáruvzdornost a hodnota koeficientu délkové teplotní roztažnosti.

Označení

FAST-J-19-5815

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nguyen Martin, Ing. - hlavní řešitel
Sokolář Radomír, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Presence of magnesium-alumina spinel in forsterite ceramics and its influence during sintering and on resulting properties of fired body. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Syntéza forsteritové keramiky s využitím popílku jako suroviny a jeho vliv na výsledné vlastnosti vypáleného keramického střepu. In Sborník recenzovaných přednášek 4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. Brno: Asociace pro využití energetických produktů a Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 65-75. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Vylepšení vlastností forsteritové keramiky přidáním elektrárenského popílku. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 632-638. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Formation and Influence of Magnesium-Alumina Spinel on the Properties of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics. Materiali in tehnologije, 2020, vol. 54, no. 1, p. 135-141. ISSN: 1580-2949.
Detail

NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Influence of Different Raw Material Mixtures with Olivines on Synthesis and Properties of Forsterite Ceramics. In THERMOPHYSICS 2019: 24th International Meeting of Thermophysics and 20th Conference REFRA. AIP conference proceedings. 2170. United States of America: AIP Conference Proceedings, 2019. p. 020012-1 (020012-7 p.)ISBN: 978-0-7354-1917-9. ISSN: 0094-243X.
Detail