Detail projektu

Optimalizace využitelnosti aktivních a pasivních příměsí pro výrobu vysokohodnotných betonových směsí s nízkým stupněm odlučivosti vody

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Cílem projektu je důkladná analýza aspektů ovlivňujících odlučivost vody z čerstvé betonové směsi dávkováním a druhem jednotlivých vstupních surovin a návrh betonových směsí s nízkým stupněm odlučivosti vody stanovené podle rakouské směrnice Merkblatt "Weiche Betone" stále častěji užívané i v ČR. Díky těmto výsledkům bude popsán dopad jednotlivých komponent a celá teorie povede k optimalizaci takového návrhu zejména díky vhodnému výběru a poměru mísení cementu a příměsi.

Označení

FAST-J-19-5944

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ťažký Martin, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. High-performance concrete intended for deep foundation engineering. Bali, Indonésie: Waset, 2019. p. 1 (1 s.).
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Influence of cement type on stability of concrete mixture. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2021. p. 15-21. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; MERUŇKA, M.; HELA, R. VYSOKOHODNOTNÉ BETONY URČENÉ PRO HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB. In Sborník přípěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 655-660. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. High-Performance Concretes Intended for Deep Foundations of Constructions. Civil Engineering and Architecture, 2020, vol. 8, no. 2, p. 46-54. ISSN: 2332-1091.
Detail