Detail projektu

Analýza reakční doby při ochraně měkkých cílů v podmínkách ČR

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Projekt se zabývá problematikou lidského chování v krizových situacích v rámci ochrany měkkých cílů v ČR. Jeho cílem je zpracování dokumentu, který bude porovnávat reakční doby osob pro jednotlivé typy měkkých cílů v podmínkách ČR. Tato analýza reakčních dob by měla sloužit jako plnohodnotný vstupní podklad pro tvorbu simulací evakuačních procesů a požárů při využití numerických 3D modelů v rámci ČR.

Označení

FAST-J-19-6094

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Uhlík Ondřej, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

UHLÍK, O.; APELTAUER, T. Analýza reakční doby při ochranně měkkých cílů v podmínkách ČR. Silnice a železnice, 2019, č. 5, s. 122-129. ISSN: 1801-822X.
Detail

UHLÍK, O.; APELTAUER, T. Analýza reakční doby při ochraně měkkých cílů v podmínkách ČR. In Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 222-227. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

OKŘINOVÁ, P.; UHLÍK, O. Analýza pěší dopravy nádražního uzlu. In Sborník příspěvků Želva 2019 (Studenstká vědeckákonference Železniční výzkumné aktivity). Ondřej Bret. Praha: České učení technické v Praze, 2019. s. 78-85. ISBN: 978-80-01-06622-5.
Detail