Detail projektu

Tlakové ztráty na vybraném souboru vzduchotechnických tvarovek

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na experimentální zjištění tlakových ztrát základních vzduchotechnických tvarovek čtyřhranného průřezu, dostupných na českém trhu, přičemž cílem je stanovení koeficientu tlakové ztráty každého typu potrubní tvarovky. Výsledné hodnoty budou porovnány s hodnotami dosaženými CFD analýzou geometrického modelu těchto tvarovek v softwaru ANSYS Fluent. Výsledkem je verifikace hodnot CFD analýzy a validace současných hodnot používaných v technické praxi.

Označení

FAST-J-19-6091

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nováček Michal, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

NOVÁČEK, M. Tlakové ztráty na vzduchotechnických tvarovkách. JUNIORSTAV. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2020. s. 872-877. ISSN: 1190-1535.
Detail

NOVÁČEK, JŮZA, Š.; M.; BLASINSKI, P.; REMEŠ, J. Stanovení součinitelů tlakových ztrát oblouků VZT potrubí – čtyřhranný průřez. TZB-info, 2021, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

NOVÁČEK, M. Stanovení závislosti součinitele tlakových ztrát na geometrii vzduchotechnických kolen. Sborník příspěvků Juniorstav 2021. JUNIORSTAV. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. s. 777-782. ISBN: 978-80-86433-75-2. ISSN: 1190-1535.
Detail