Detail projektu

Analýza mechanického vlnění procházejícího jemnozrnným kompozitním materiálem v průběhu tuhnutí a tvrdnutí

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Podstatou navrhovaného projektu je analýza mechanického vlnění, které prochází různými jemnozrnnými kompozitními materiály (např. na bázi cementu) ve fázi tuhnutí a tvrdnutí. V rámci projektu bude sledován zejména vývoj amplitudy přijímaného signálu v průběhu ranné fáze tuhnutí jemnozrnného kompozitního materiálu. Získané výsledky by měly sloužit jako podklad k určení počáteční doby tuhnutí zkoumaných jemnozrnných kompozitů.

Označení

FAST-J-19-6015

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hoduláková Michaela, Ing. et Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Topolář Libor, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav fyziky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)