Detail projektu

Analýza pole posuvů pomocí ODM při kombinovaném módu namáhání: Vyhodnocení experimentálních výsledků získaných pomocí DIC na stavebních materiálech

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Podstatou projektu je pomocí ODM vyhodnotit experimentální výsledky získané pomocí DIC na betonových vzorcích a diskutovat přesnost zpětně aproximovaného pole posuvů vůči experimentálně naměřeným hodnotám. Diskutován bude vliv různých parametrů za předpokladu několika zvolených poměrů jednotlivých zatěžovacích módů I a II v závislosti na orientaci trhliny vůči tlakovému zatížení brazilského disku. Výsledky by měly přispět k lepšímu porozumění lomovému chování těles s trhlinou.

Označení

FAST-S-19-5896

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Malíková Lucie, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Miarka Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Růžička Vladimír, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)

Výsledky

MALÍKOVÁ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; MIARKA, P. Multi-parameter fracture mechanics: crack path in a mixed-mode specimen. Frattura ed Integrita Strutturale, 2019, vol. 2019, no. 49, p. 65-73. ISSN: 1971-8993.
Detail